Els nous bufadors, sang nova per a una tradició mil·lenària

Compartir

Ferran Collado i Pròsper Riba representen tots aquells que en el nostre territori donen continuïtat a una tècnica ancestral en un món dominat per allò que és industrial, digital o virtual.

El relleu en el vidre bufat el protagonitzen joves que integren artesania, art i disseny en objectes destinats, tot i la seva fragilitat, a perdurar i col·leccionar-se. 

Formats en escoles internacionals, però també de manera autodidàctica en alguns casos, accepten el repte de canalitzar la seva creativitat mitjançant un material que requereix molta destresa tècnica i manual per ser transformat.

Fins al 2 d'octubre podeu contemplar la seva obra a la Sala 2 del Museu de Mataró Can Serra, les peces provinents de les excavacions arqueològiques dutes a terme a la ciutat, però també les que un dia es varen bufar al Forn del Vidre de Mataró.

Es tracta d'una mostra dins de l'exposició global Matèries en fusió. El vidre a les col·leccions del Museu