El Dia Mundial de la Terra

Compartir
22 d'abril del 2020

 Una primera convocatòria de 20 milions de persones a EE.UU el 1970 va establir el Dia de la Terra com una tradició mundial i té les seves arrels en l’activisme combatiu a favor de la cura del medi ambient.

 

 

“Els problemes mediambientals d’avui van més enllà de l’aire brut, l’aigua tòxica i els forats a la capa d’ozó” afirma Amy Cassara, professora de l’Institut de Recursos Mundials al Washington DC. A mesura que creixem com a societat, les cadenes d’abastiment es van fent menys transparents, la qual cosa fa que les nostres accions sobre el medi ambient siguin més difícils d’entendre.

 

 

 

 

Els canvis provocats per l’ésser humà a la natura, com la desforestació, el canvi de l’ús del sòl, la producció agrícola i ramadera intensiva o el creixent comerç il·legal de la vida silvestre fan que augmenti el contacte i la transmissió de malalties infeccioses d’animals a humans.

 

 

 

 

Segons el PNUMA (Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient), una nova malaltia infecciosa apareix en els humans cada 4 mesos. D’aquestes malalties, el 75% provenen d’animals. Això demostra les estretes relacions entre la salut humana, l’animal i l’ambiental.

 

 

 

 

Els ecosistemes sans ens ajuden a protegir-nos de les malalties perquè la diversitat d’espècies fa més difícil la propagació. Tanmateix, actualment al voltant d’un milió d’espècies animals i plantes es troben en perill d’extinció. Lluitar contra el canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat no només ajuda a la natura, sinó que també ajuda a la salut humana. 

 

 

 

 

El nostre planeta ens està demanant que actuem. Necessitem un canvi cap a una economia més sostenible que funcioni tant per les persones com per al planeta. Ara, més que mai, recordem el Dia Mundial de la Terra i prenguem consciència.