Dia Mundial de l'Aigua. “Aigües subterrànies: fent visible allò invisible”.

Compartir
Març de 2022

El Dia Mundial de l'Aigua, designat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, se celebra anualment el 22 de març com un mitjà per centrar l'atenció en la importància de l'aigua i la defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics.

En aquesta edició, el tema escollit per al Dia Mundial de l'Aigua 2022 és: “Aigües subterrànies: fent visible allò invisible”. Aquest és un pas important per obtenir l'atenció necessària per al paper dels recursos d'aigua subterrània mundials.

Cal dir que, tot i que les aigües subterrànies, que son gairebé tota l'aigua dolça líquida del món, són invisibles, el seu impacte és visible a tot arreu i el seu paper continua guanyant importància a l’agenda mundial.

Ara per ara, cal destacar que no tenim prou coneixement dels recursos hídrics subterranis del món tot i que es reconeix la seva vital importància en la lluita pel canvi climàtic i la sostenibilitat. Només des d’una correcta gestió dels aqüífers es podrà garantir i la seguretat de l'aigua i dels aliments a tot el món.

El Dia Mundial de l’Aigua recolza la visibilitat de les accions que es desenvolupen en aquest camp  i promou el treball conjunt per gestionar millor entre tots aquest recurs vital.